ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Μεσόγειος και ειδικά το Ελληνικό αρχιπέλαγος είναι πλουσιότατο σε ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις αρχαίων ναυαγίων και βυθισμένων λιμένων, βυθισμένων προϊστορικών οικισμών καθώς και σύγχρονων ιστορικών ναυαγίων και μνημείων. Κάθε ναυάγιο αποτελεί μία χρονοκάψουλα της ιστορίας που μαρτυράει το κοινό μας μεσογειακό και θαλάσσιο πολιτισμό ο οποίος ένωνε τους λαούς μέσω των θαλασσίων δρόμων και αποδεικνύει ότι η θάλασσα ουδέποτε αποτέλεσε σύνορο παρά γέφυρα μεταξύ των λαών.

Όλα αυτά τα υποθαλάσσια μνημεία και τοπία είναι διαθέσιμα και επισκέψιμα μόνο από καταδυόμενους πολίτες και τουρίστες, ενώ παραμένουν άγνωστα για την πλειονότητα των πολιτών και τουριστών. Παράλληλα, η έντονη ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της περιβαλλοντολογικά φιλικής προσέγγισης ερευνώντας νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε όλους τους πολίτες την προσέγγιση στην ενάλια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά με τρόπο απαράμιλλης προσφερόμενης εμπειρίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις υλοποίησης του παρόντος ερευνητικού έργου ανάπτυξης.

ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του i-blueCulture είναι να προσφέρει μία ανυπέρβλητη «στεγνή» εμπειρία της υποβρύχιας πραγματικότητας στον επισκέπτη με δυνατότητα στοιχείων επαυξημένης πραγματικότητας εντός ενός γεωαναφερμένου θαλασσίου χώρου και «εντός πλαισίου», καθώς και στο χώρο ενός μουσείου ή κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στη στεριά, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα «περιήγησης» εντός ζωντανής αναμεταδιδόμενης υποβρύχιας εικόνας.

stoxos-img

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Υφιστάμενη τεχνολογική στάθμη & πρόοδος πέραν αυτής, με τη χρήση καινοτομιών για τη δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού περιβάλλοντος διαθέσιμο σε όλους, αυτοδύτες και μη.

3Δ μοντελοποίηση

Εικονική περιήγηση

Εφαρμογή δημιουργίας εικονικής όψης

Streaming της εικονικής όψης

Υποβρύχιες κάμερες και θήκες

Αισθητήρες προσέγγισης

1-eketa-iti-gr
eforeia
skopelos
arxnet
auth_topografoi
thmmy
footer_logo_white

Το έργο i-blueCulture υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας από το EKETA/ ΙΠΤΗΛ.

Επικοινωνία